home kontakt
 
 

 
Izdvajamo
 
Stručni tim

U domu je zaposlen i fizioterapeut, koji pruža usluge fizioterapije korisnicima kojima je ona potrebna, a prema unapred predviđenom rasporedu...
 
Kontaktirajte nas
 
SENIOR PLUS 1
Lipovački put 13, Lipovica
Mob: 066/ 88 321 88
www.seniorplus.rs

SENIOR PLUS 2

Darinke Jevrić 40, Višnjička Banja
Mob: 066/ 88 321 88
www.seniorplus2.com
 
 
 
 
MEDICINSKE USLUGE: svakodnevno merenje krvnog pritiska, šecera u krvi, telesne temperature, davanje medikamentne terapije, infuzije i injekcija, plasiranje katetera, vađenje krvi, prevencija nastajanja dekubitisa i pravilno tretiranje već postojećih, redovni labaratorijski pregledi, EKG-srca, itd.

ISHRANA: U našoj kuhinji se svakodnevno pripremaju tri glavna obroka i dve užine.  Posebna pažnja sa obraća na svežinu i ispravnost namirnica, kao i nutricionističku vrednost spremljenih obroka. Takođe se vodi računa i o specificnim potrebama pojedinih korisnika u pogledu ishrane, te se obroci pripremaju u skladu sa tim potrebama (specijalni režimi ishrane).

HIGIJENA:  Osoblje doma zaduženo je za redovno održavanje higijene korisnika, kako pokretnih tako i polupokretnih i nepokretnih. To podrazumeva svakodnevno umivanje, češljanje, održavanje higijene zuba, presvlačenje,  a kupanje, brijanje i  šišanje se sprovodi po unapred utvrđenom rasporedu. Odeća korisnika se pere u domu, a posteljina se menja na nedelju dana (ukoliko ne postoji potreba da se menja češće). Dom ima ugovore sa referentnim ustanovama koje se pozivaju po potrebi (hitna pomoć,  VMA i private lekarske ordinacije).
 


smeštaj starih lica
 
U domu postoji lift. Posedujemo i stručno osoblje u radu sa dementnim osobama i osobama obolelih od Alchajmerove bolesti.